Forskarskolan för stärkt
innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft

För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Vägen dit går genom utveckling av företagens spetskompetenser. Nu kraftsamlar fem lärosäten som planerar att bilda Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri. Här kommer vi utbilda framtidens nyckelpersoner inom svensk industri, är ni med?