Maskininlärning för prediktivt underhåll inom industrin

Adam Lundström från SCA är en av de första industridoktoranderna inom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden. Han ska undersöka hur man kan använda maskininlärning för prediktivt underhåll inom industrin. Med hjälp av ny teknik vill SCA lättare identifiera fel och framförallt kunna förutspå när de är på väg att hända och på så vis förebygga kostsamma, oplanerade stopp.