Lärosäten


Högskolan i Skövde

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning.  Långsiktig och nära samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av all vår utbildning och forskning. Tillsammans skapar vi nytta och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vår forskning bedrivs inom fem miljöer, Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Framtidens företagande och Hälsa och lärande. Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden är knuten till två av dessa områden, Informationsteknologi och Virtual Engineering.

Kontakt
Anna Syberfeldt, Professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och präglas av intensiv utbildnings- och forskningssamverkan med externa parter. Med ett nationellt regeringsuppdrag att utveckla AIL bedriver högskolan såväl unik forskarutbildning i AIL som forskning inom AIL. Forskningen är verklighetsnära och sker i samverkan med arbetslivet och är prioriterad till tre områden; barn- och ungdomsvetenskap, lärande i arbetslivet samt produktionsteknik. Inom produktionsteknik bedrivs spetsforskning inom svetsning, additiv tillverkning, termisk sprutning, skärande bearbetning och flexibel automation.

Kontakt
Lennart Malmsköld Universitetslektor och vice programdirektör Smart Industri.

Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor.

Kontakt
Jenny Bäckstrand, Universitetslektor logistik, Jönköping University.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Kontakt
Bengt-Göran Rosén Professor i maskinteknik, Högskolan Halmstad.

Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet finns en stor samlad kompetens och motiverade studenter från Sverige och andra länder. Målet med vår forskning är alltid att den ska komma både studenter och omvärlden till godo. Det kan vara frågor med stark regional betydelse men också frågor som är heta i internationella sammanhang. Ofta hänger de ihop. Med våra forskares förmåga att granska, förstå och förbättra komplicerade skeenden och tekniker, läggs det pussel som gör världen till en lite, lite bättre plats.

Kontakt
Mattias O´Nils Professor i inbyggda system, Mittuniversitetet.