Smart Industry Sweden söker nu finansiering till ett nytt intag av både industridoktorander och företag.

För företag

Företagsforskarskolan Smart industri Sweden är en viktig insats för att tillgodose svensk industris behov av spetskompetens och förbereda medarbetare för specialistpositioner. Den kommer skapa värdefulla nätverk för deltagande företag, såväl inom akademin som mellan delta­gan­de företag. Tillsammans rustar vi oss och får en stärkt konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Varför en industridoktorand?

Teknikutvecklingen inom industrin har aldrig varit högre. Ska vi hänga med och kunna dra nytta av tekniken kring nya material, nya processer och digitalisering som är på stark frammarsch krävs erforderlig kompetens. Företagsforskarskolan smart industri utbildar en medarbetare till specialist under projektets fem år. Er framtida nyckelperson! Företaget definierar forskningsproblemet tillsammans med akademin, enda kravet är att det är inom något av forskarskolan Smart Industry Swedens forskningsområden.

En industridoktorand kan vara den som både erhåller djup kunskap men även har förmågan att bidra eller leda en förändringsprocess inom företaget. Satsningen på företagsforskarskolan smart industri är på detta vis en unik möjlighet för industriföretag i förändring att utveckla morgondagens kompetenser för att möta framtiden med rätt kompetens. Det är dessutom ingången till ett nätverk mellan lärosäten/företag och företag/företag som ger en möjlighet att ta del av forskningsfronten och samtidigt få kontakter som kan öppna upp för nya samarbeten.

Vår gemensamma affär

Smart industris forskarutbildning utbildar inte enbart medarbetare, den utvecklar hela företag för ett smartare industrisverige! Utbildningen har närmare 250 världsledande forskare knutna till konceptet smart industri. Inom skolan lär ni känna andra företag som kan leda till nya kundkontakter och gemensamma pro­duktutvecklings- eller forskningsprojekt.

Kristina Säfsten, Tekniska Högskolan i Jönköping

Vem kan söka?

Forskarskolan Smart Industry Sweden riktar sig till företag som vill satsa på en industridoktorand! I första hand vänder sig forskarskolan till yrkesverksamma som vill satsa på kompetensutveckling. Doktoranden kan vara en person som redan är anställd i företaget eller en nyrekrytering. Utbildningen genomförs med 80 procents studietakt och leder till en doktorsexamen. Deltagarna bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet. Behörig till forskarutbildning är normalt den som har en magister-, master- eller civilingenjörsexamen inom relevant område.

Ansvar och åtaganden

Smart industri finansieras av företagen, de fem lärosätena och KK-stiftelsen. Doktoranden kan vara anställd av företaget eller av något av lärosätena. Om doktoranden är anställd vid företaget ansvarar företaget för industridoktorandens anställning och lön. Lönebidrag från företagsforskarskolan uppgår till 150 000kr/år under fem år. Om doktoranden är anställd vid lärosätet ansvarar lärosätet för anställningen och företaget bidrar till doktorandens lön.

Företagen ska också se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till den handledare som företaget utser, delta i projektets referensgrupp och följa upp utbildningen. Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning.

Kontakta något av våra lärosäten eller central projektledning.