Projektledning

Central projektledning forskarskolan Smart industry Sweden

Peter Thorvald, direktör för forskarskolan 
peter.thorvald@his.se

Lokal projektledning forskarskolan Smart industry Sweden

Jenny Bäckstrand, Jönköping University
jenny.backstrand@ju.se

Lennart Malmsköld, biträdande programdirektör,
Högskolan Väst
lennart.malmskold@hv.se

Anna Syberfeldt. Högskolan i Skövde
anna.syberfeldt@his.se

Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
bengt-goran.rosen@hh.se

Mattias O´Nils, Mittuniversitetet
mattias.onils@miun.se