Projektledning

Central projektledning

Peter Thorvald
Direktör för forskarskolan
E-mail: peter.thorvald@his.se

Paula Lernstål Dias Vieira Da Silva
Koordinator
E-mail: paula.lernstal-dasilva@ju.se

Sara Kringlund
Controller
E-mail: sara.kringlund@his.se

Lokal projektledning

Jenny Bäckstrand, Jönköping University
E-mail: jenny.backstrand@ju.se

Lennart Malmsköld, biträdande programdirektör, Högskolan väst
E-mail: lennart.malmskold@hv.se

Anna Syberfeldt. Högskolan i Skövde
E-mail: anna.syberfeldt@his.se

Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
E-mail: bengt-goran.rosen@hh.se

Mattias O´Nils, Mittuniversitetet
E-mail: mattias.onils@miun.se