Om forskarskolan

För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Vägen dit går genom utveckling av företagens spetskompetenser. Nu kraftsamlar fem svenska lärosäten och startar en företagsforskarskola inom området smart industri. Här kommer vi att utbilda framtidens nyckelpersoner inom svensk industri, är ni med?

Våga satsa

Företagsforskarskolan söker nu företag som vill vara med i satsningen. Det är ett helt unikt tillfälle att både kompetensutveckla medarbetare, framtidssäkra sin verksamhet och vara en del av svensk forskning. Tillsammans skapas synergier och nätverk mellan företag, lärosäten och regioner inom området smart industri.

Unik forskningsbredd

Sett till sin befolkning är Sverige är ett litet land och ska vi klara den globala konkurrensen måste vi satsa. Det gäller alla delar av samhället. Företagsforskarskolan kommer att bestå av en unik samling experter, både från företag och akademi – tillsammans kommer vi leda svensk industri framåt

– Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri, säger Mats Jägstam, som tidigare var vicerektor för samverkan och programchef för INFINIT vid Högskolan i Skövde.

Forskarskolans vision och mål