Att bli doktorand

Har du ett brinnande intresse för att utveckla en del i ditt yrkeskunnande? Genom att bli doktorand kopplat till ett lärosäte ges du möjlighet att utveckla en spetskompetens som är till nytta både för dig och för företaget.

Företagsforskarskolans utbildning riktar sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling och pågår i fem år. Det motsvarar 80 procents studietakt och leder till en doktorsexamen inom den valda inriktningen.


Jag märkte direkt att man som industridoktorand supportade företaget att bli mer konkurrenskraftiga.
Ana Bonilla, Process Engineer på GKN Aerospace

Vad krävs?

Du som deltagare bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställd vid företaget och ha rätt behörighet. Det senare innebär normalt att du har en magister-, master- eller civilingenjörsexamen med lämplig inriktning, men även motsvarande kompetens kan bedömas som tillräcklig.

Företaget ska se till att du som doktorand kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge företagets handledare rätt förutsättningar, delta i projektets referensgrupp och följa upp utbildningen tillsammans med företagsforskarskolan.