Företagsforskarskolan Smart Industri beviljas medel från KK-stiftelsen

Den nya företagsforskarskolan – ett samarbete mellan Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet – har beviljats medel från KK-stiftelsen. Skolan riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft, genom att forma framtidens nyckelpersoner inom industriell utveckling med ny värdefull kompetens kopplad till smart industri, även kallad Industri 4.0.

– Många företag är intresserade av de möjligheter och det nätverk som forskarskolan presenterar, och vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete under kommande år. De deltagande universiteten kommer också att vinna på att arbeta tillsammans och kombinera expertkompetens och expertområden. Tillsammans kommer vi att stärka vår konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Kristina Säfsten, professor vid Jönköping University och direktör för forskarskolan.