”En fot i den akademiska världen och en fot i industrin”

En av de bästa sakerna med att vara industridoktorand är att ha en fot i den akademiska världen och en fot i industrin. Å ena sidan är det fantastiskt att arbeta med att undersöka hur man kan lösa de faktiska problem som industrin står inför. Å andra sidan är det fantastiskt att kunna tillämpa teoretisk forskning i en riktig industrimiljö och se att ens forskning kan resultera i värdefulla fakta och siffror för industrin, säger Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand vid IPSI Industrial Graduate School, Högskolan i Skövde.

Utmaningar

En av de största utmaningar som jag har ställts inför var i början av mina doktorandstudier då jag började arbeta både i fabriken och på universitetet. Eftersom jag var den första industridoktoranden som arbetade i den fabriken var min roll inte tydligt definierad och ibland hade jag snarare rollen som en ingenjörskonsult än en industriforskare. Det var därför svårt att uppnå ett samförstånd mellan mina akademiska handledare och mina industrimentorer när det gällde min doktorandforskning. Vi kom slutligen till rätta med utmaningarna genom att planera regelbundna möten där både mina handledare och mina mentorer deltog för att uppnå en bra balans mellan forskning, doktorandkurser, industriella fallstudier och konsultverksamhet som skulle gynna både min forskning vid universitetet och industripartnern.

Till nytta för samhället

Att främja samarbetet mellan industrin och den akademiska världen för att hitta denna balans som ska gynna båda parter, genom att öka kunskapen om vetenskap och förbättra industrin, har inneburit att mitt arbete har kunnat komma till nytta för samhället. Dessutom kan extrapoleringen av de metodologiska resultaten från den här industriella doktorandforskningen till andra sektorer, såsom andra typer av produktionssystem och även t.ex. hälso- och sjukvårdssystem, bidra avsevärt till samhället i olika aspekter.