”Doktoranden har en viktig roll i vårt ekosystem av forskning”

För GKN Aerospace i Trollhättan är långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete avgörande för att vinna nya affärer. De satsar stort på forskningssamverkan med Högskolan Väst och flera andra lärosäten. För närvarande arbetar ett 60-tal doktorander i företagets olika projekt inom Sverige.

– Doktorandernas insatser är nyckeln till bredden i vår forskning, säger Robert Reimers, R&D-chef inom produktionsteknik på GKN Aerospace.

Flyg- och rymdindustrin är en forskningsintensiv bransch. GKN Aerospace har sedan 1990-talet satsat målmedvetet på att utveckla ny kunskap inom produktionsteknologi. Företaget deltar bland annat i det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet där långsiktig teknikutveckling stärker företagens internationella konkurrenskraft. I den pågående programetappen deltar 30 doktorander.  

– Vi är även partner i flera andra forskningsprojekt som drivs av olika lärosäten i Sverige, bland andra Högskolan Väst, säger Robert Reimers.

– För att kunna fånga upp ny teknologi behöver vi ha stor bredd på vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Där har vi stor nytta av doktorandernas forskning – de bidrar med viktiga pusselbitar till vårt kunskapsbyggande. Samarbetet med doktoranderna bidrar till att vår personal håller sig uppdaterad och framförallt ger det oss en bra rekryteringsbas för framtiden, säger Robert Reimers.  


Tahira Raza är en av flera doktorander från Högskolan Väst som forskat i nära samarbete med GKN Aerospace.

Värdefull rekryteringsbas

GKN Aerospace engagerar både doktorander och industridoktorander beroende på vilka projekt som utlyses. Industridoktoranderna rekryteras internt medan övriga doktorander ofta kommer från lärosäten. Många av dem fortsätter sedan som anställda på företagets R&D-avdelning med uppdrag att vidareutveckla och implementera sin forskning.

– Inflödet av ny kunskap och nya personer bidrar förstås med nytta för hela avdelningen. Fördelen med just industridoktorander är att de kan få en tajtare koppling till företaget eftersom deras uppdrag ofta är så gott som skräddarsydda för våra behov, säger Patrik Johansson som koordinerar GKN Aerospaces doktorander.

Bygger starka högskolecentrum

– Jag ser det som en vinn-vinn-situation för alla inblandade – för doktoranden, lärosätet och företaget. Det är viktigt att bygga starka högskolecentrum. På så vis skapar vi värdefull symbios mellan industri och akademi. Forskningssamverkan är som ett ekosystem där alla delar har en viktig funktion, säger Patrik Johansson.

GKN Aerospace breda portfölj av forskningssatsningar spänner över lång tid. I början av 2000-talet började de till exempel forska kring additiv tillverkning och 2011 var tekniken mogen att införas som industriell applikation på en motordetalj. Fortsatt forskning och utveckling har medfört att teknologin kommer att införas på fullstora flygmotorkomponenter 2021. Det betyder att GKN ligger i fronten inom det här teknikområdet.

Forskning stärker konkurrenskraften

– Vår långsiktiga satsning på forskning har bidragit till att ge vårt företag en helt ny inriktning. Under 1990-talet skiftade bolaget fokus från 90 procent militär flygmotorproduktion, till 90 procent inom civil flyg- och rymdmotorproduktion. Med det följde helt andra krav på att ligga långt framme inom teknikutveckling för att vara en attraktiv affärspartner på marknaden, förklarar Patrik Johansson.

– Tack vare vår satsning på forskning och teknikutveckling kan vi vara internationellt konkurrenskraftiga och ta hem fler värdefulla affärskontrakt, säger Robert Reimers.