Goda erfarenheter från företagsforskarskolan IPSI

Xylem är ett globalt företag inom vattenteknik noterat på New York-börsen som arbetar för att hitta lösningar på globala vattenfrågor som t.ex. vattenbrist, vattentillgänglighet och vattenmotståndskraft. Deras tekniska lösningar omfattar hela vattnets livscykel med produkter och tjänster för att transportera, analysera och behandla vatten samt övervaka och analysera de berörda systemen. Den enhet som deltar i företagforskarskolan är företagets största anläggning. I denna anläggning tillverkas pumpar och blandare i storlekar som varierar mellan 0,5 kW och 700 kW och här finns omkring 1 100 anställda.

”För oss på Xylem har fokus legat på optimering av logistiska flöden inom tillverkning, i synnerhet på de produktionsområden där vi har den största volymen av produkter och materialflöden. Utmaningen är dock att vi har en komplex produktmix och utrymmesbrist på vårt verkstadsgolv”, säger Ola Gustavsson produktionschef på Xylem.

Ökad intern sakkunskap

Samarbetet med företagforskarskolan och doktoranden Enrique Ruiz Zúñiga från Högskolan i Skövde har varit mycket värdefullt för Xylem. Företaget har ökat sin tekniska kunskap, inte bara när det gäller vad som kan åstadkommas (tekniska gränser) utan även när det gäller simuleringsprogramvara. Denna förstärkta sakkunskap om simuleringsprogramvara har lett till att utbudet och användningen av modeller har breddats. En del har använts som grund för investeringar/förändringar i processer, och den interna kompetensen när det gäller att använda simuleringar har ökat.

Lean/simulering-analys

”Genom examensarbeten har vi även fått ett flertal underprocesser analyserade med de kombinerade simulering/lean-verktygslådorna. Detta är något som vi inte hade kunnat göra själva och resultaten av dessa analyser har hjälpt oss att få en god grund vid investeringsbeslut så att vi kan förbättra vår produktivitet inom logistik och produktionsceller. För oss på Xylem har IPSI-nätverket i sig självt varit av stor betydelse eftersom det har gett oss ett forum för att diskutera liknande utmaningar med andra”, säger Ola Gustavsson produktionschef på Xylem.