Integritetspolicy

Så hanterar vi dina personuppgifter

Forskarskolan Smart industry Sweden administreras av Högskolan i Skövde (org.nr 202100-3146), vi månar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet. Här kan du läsa mer: http://www.his.se/gdpr